همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح
دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D8%A8%20(LSI) [DOC] پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) توصیف 3psychology.ir/wp…/پرسشنامه-سبک-های-یادگیری-کلب-LSI.docx‎Cachedپرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI). هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراد. در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری شما دارد نمره […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20(VARK) دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری وارک VARK | کالج پروژه | دانلود … collegeprozheh.ir/پرسشنامه-سبک-یادگیری-وارک/‎Cached Similarدانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری وارک VARK. پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال 1998 تدوین یافت. […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه سبک هویت

دانلود پرسشنامه سبک هویت

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه سبک هویت http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA دانلود رایگان پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی | کالج پروژه | دانلود … collegeprozheh.ir/پرسشنامه-سبک-های-هویت-بروزنسکی/‎Cached Similarدانلود رایگان پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی. پرسشنامه سبک های هویت اولین بار توسط برزونسکی (1989) برای اندازه گیری فرآیندهای شناختی – اجتماعی که نوجوانان د. […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%20(PANAS) [PDF] ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ PANAS واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرك و ﻧﮕﻠﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ mhrn.net/load_pdf.php?assay_id=728‎Cachedﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ. PANAS. واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرك و ﻧﮕﻠﻦ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎﺕ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻣـﻲ. […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20(BADS) دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران … 2il.ir/prod/13314/دانلود-پرسشنامه-فعال-سازی-رفتاری-برای‎Cachedمقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS) (کانتر و همکاران، 2006) یک مقیاس خودگزارشی است که دارای 25 گویه و چهار زیرمقیاس […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود

دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%AF دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود|2il – ورود به صفحه اصلی سایت 2il.ir/prod/13313/دانلود-پرسشنامه-کنار-آمدن-با-خود‎Cachedدانلود پرسشنامه کنار آمدن با خوددانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود در 8 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH)

دانلود پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20(PSSH) دانلود پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH)|ji3 – ورود به صفحه اصلی سایت ji3.ir/post/13312/دانلود-پرسشنامه-عادت‌های-مطالعه-pssh‎Cachedبرای بررسی وضعیت آزمودنی‌ها نسبت به مطالعه نیز از پرسشنامه عادت‌های مطالعه ( PSSH ) اثر ام . ان. پالسانی ، سادهانا شارما استفاده شده است که این […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

دانلود پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی – مادسیج madsg.com/پرسشنامه-ذهن-آگاهی-کنتاکی/‎Cached Similar25 ژوئن 2015 … پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20(CBCL) پرسشنامه رایگان سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال … questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-سیاهه-رفتاری-کودک-cbcl-بر/‎Cached Similar8 مارس 2016 … پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین ۱۸-۶ سال. چکیده: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) یکی از اختلال های عصب […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
دانلود پرسشنامه تعارض با والدین: (CP)

دانلود پرسشنامه تعارض با والدین: (CP)

لینک منبع و پست : دانلود پرسشنامه تعارض با والدین: (CP) http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%3A%20(CP) دانلود پرسشنامه تعارض با والدین: (CP) | FILEZONE filezon.ir/دانلود-پرسشنامه-تعارض-با-والدین-cp/‎Cachedپرسشنامه تعارض با والدین(CP),تعارض با والدین(CP),پرسشنامه تعارض,پرسشنامه تعارض با پدر و مادر,پرسشنامه تعارض بین فردی,پرسشنامه تعارض زناشویی, پرخاشگری کلامی, و خشونت در خانواده,شیوه های فرزند پروری,مشکل فرزندان با والدین, مشکلات […]

توسط pishine در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه

ادامه...
Page 1 of 212
حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار