همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

لینک منبع و پست :

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%20(PANAS)

[PDF] ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ PANAS واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرك و ﻧﮕﻠﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ
mhrn.net/load_pdf.php?assay_id=728‎Cachedﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ. PANAS. واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرك و ﻧﮕﻠﻦ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎﺕ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ . ﻳﻜﺎﻳـﻚ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ. ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﻠﻮﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ …. PANAS. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس. 5. ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ از
ﺳﻮي. رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روي آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺪك ﺑﻮد اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ.
پرسشنامه استاندارد مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-مقیاس-عاطفه-مثبت-و/‎Cached
Similar3 دسامبر 2014 … دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) / به همراه یک
مقاله بیس معتبر رایگان. هدف: ارزیابی عواطف منفی و مثبت درافراد. یک ابزار
خودسنجی ۲۰ ماده ای است که برای اندازه گیری دو بعد خلقی یعنی عاطفه ی منفی و عاطفه
ی مثبت طراحی شده است (منبع داخل فایل). هر خرده مقیاس ۱۰ ماده دارد که …
مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس (PANAS) – روان پیپر
www.ravanpaper.com/…/مقیاس-عاطفه-مثبت-و-منفی-پاناس-PANAS‎Cachedتوضیحات: مقیاس عاطفه مثبت و منفی در سال 1988 توسط واتسن، کلارک و تلگن (
Watson, Clark & Tellegen) و برای ارزیابی دو بُعد خلقی یعنی عاطفه مثبت و عاطفه
منفی طراحی شد. این مقیاس دارای 20 عبارت است. هر یک از عبارات کلمه‌ای در برگیرنده
عاطفه مثبت یا منفی است. مقیاس عاطفه مثبت و منفی یک ابزار خودگزارشی است و …
پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون، کلارک تلگن
ofmas.ir/product-84031-Positive-and-Negative-Affect-scale.aspx‎Cached
Similarدانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون، کلارک تلگن گزارش تخلف
برای پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون، کلارک تلگن. پرسشنامه
عاطفه مثبت و منفی … سؤالات PANAS هیجانات و احساسات مختلفی را توصیف می‌کنند
و هر یک به درون یک مقیاس عاطفه مثبت و یا یک مقیاس عاطفه منفی گروه‌بندی می‌شوند.
پرسشنامه مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS) – دانلود پرسشنامه
porsesh98.ir/downloads/پرسشنامه-مقياس-عاطفه-مثبت-و-عاطفه-منفي/‎Cachedپرسشنامه مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS). 2500 تومان. بازدید کننده
گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در
فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل
از خرید دقت نمایید. برچسب پرسشنامه مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS).
دانلود پرسشنامه – دنیای پرسشنامه ایران
porsesh98.ir/‎Cached
Similarایمیل: a.r.khosravi67@gmail.com; تلفن: 0910000000; اسکایپ: a.r.khosravi67 ·
ورود · 0 محصول در سبد خرید · دانلود پرسشنامه. جستجو برای: صفحه نخست · لیست
پرسشنامه. فهرست, صفحه نخست · لیست پرسشنامه. آخرین پرسشنامه ها جدیدترین
پرسشنامه های سایت. پرسشنامه بهزيستي معنوي (فرم بلند). 2500 تومان. پرسشنامه
مقياس …
مقیاس عاطفه مثبت و منفی – پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی
azmonyar.persianblog.ir/post/172‎Cached
Similar9 ا کتبر 2013 … مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS). معرفی. مقیاس عاطفه مثبت و منفی در سال 1988
توسط واتسن و همکاران و برای ارزیابی دو بُعد خلقی یعنی عاطفه مثبت و عاطفه منفی
طراحی شد. این مقیاس دارای 20 عبارت است. هر یک از عبارات کلمه‌ای در برگیرنده عاطفه
مثبت یا منفی است. مقیاس عاطفه مثبت و منفی یک ابزار …
دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)
edu-admin.ir/دانلود-رایگان-پرسشنامه-یا-دانلود-پرسش/‎Cached
Similarدانلود پرسشنامه تحلیل ناکامی ERTO-تفسیر و نمره گذاری. دانلود پرسشنامه شاخص
ارزیابی اختلالات تنظیم عاطفیDERS-گراتس-مولفه ها-۴۱گ. دانلود پرسشنامه مقیاس
های عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS-تفسیر،نمره دهی. دانلود پرسشنامه عاطفه خود
آگاه TOSCA -تفسیر و نمره گذاری. دانلود پرسشنامه مدیریت عاطفه در کارکنان
بیمارستان.
[PDF] ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺮدازش راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ اي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
www.ensani.ir/storage/Files/20160315120435-9920-71.pdf‎Cached
Similar15 مارس 2016 … اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. : ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﯽ. (.
آرون آرون. ) ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻋﻮاﻃﻒ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ. (. PANAS. و). ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ. ﺧﻠﻘﯽ ….. ﺿﺮاﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 36/0. و. 58/0. و ﺑﺎ
زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر. . ﻧﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 35/0 -.
[PDF] ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ و اﻟﻘﺎي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Brain-Cortical-activity-change-patterns-under-positive-and-negative-affective-induction-with-consideration-of-…‎Cachedﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد. (. راﺳﺖ. دﺳﺘﯽ،. داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ و. ﻧﻤﺮه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ.
ﺑﺮش .) ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﻧﻤﺮات. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ. (. PANAS. ) اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ
از. ﭘ. ﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗ. ﻫﺎي وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد. ن. ﮐﻠﯿﭗ. ﻫﺎ در اﻟﻘﺎي ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ
آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺑﻮد . ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰي از دﺳﺘﮕﺎه. 16. ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ. (. V-Amp. ) ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز. XP-
2000.
پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی …
ppls.ui.ac.ir/article_21047.html‎Cached
Similarابزار گردآوری داده‌ها مقیاس بهزیستی روانی ریف، مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)
و خودکارآمدی مقابله‌ای (CES). از ضرایب همبستگی … روایی پرسشنامه به روش محاسبه
همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه رضایت از زندگی، به ترتیب برای عاطفه
مثبت 27/0 و برای عاطفه منفی 36/0 – گزارش شده است (مطلب‌زاده، 1386). ضریب
هماهنگی …
[PDF] ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾ
psychology.iiau.ac.ir/Files/JCP-12-3.pdf‎Cached
Similarﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﯿﺮو ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده. -. اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه داﻧﺶ. ﺟﻮﯾﺎن دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ. اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع.
225. داﻧﺸﺠﻮ (. 136. زن و. 59. ﻣﺮد)، ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ. 32. /. 20. (. S=2/10(. ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار.
ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري. )GQ-6(. ،. ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ. )
PANAS(.
[PDF] ي بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منف ي شادکام ي نيب ش يپ
psyedu.toniau.ac.ir/article_15004_957ff02e9a5abddddef7aedd75a3491e.pdf‎Cached
Similarچكيده. هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین بخشش و عواطف مثبت و منفی با
شادکامی در بین کارمندان معاونت امور برنامه ریزی اقتصادی جهاد. کشاورزی بود. به این
منظور. 148. کار. مند از بین کارکنان اداره مذکور با روش نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه. شادکامی آکسفورد و مقیاس عاطفه مثبت و
منفی و …
[PDF] ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ – Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2599-en.pdf‎Cachedﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮردن داچ، ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔـﮥ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﻘﯿـﺎس. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. ﺻﺒﺢ. ﺧﯿﺰي را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. 80. ﻧﻔﺮ از ….. PANAS. ): ﺑﺮاي اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮي.
واﮐﻨﺶ. ﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷـﺪ. ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس ﺷـﻮر و ﺷـﻮق،
ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮدن و. ﻫﺸﯿﺎري در ﯾﮏ ﻓـﺮد و ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻏﻤﮕﯿﻨـﯽ و. ﮐﻤ. ﺒﻮد اﻧـﺮژي اﺷـﺎره دارد(. 14. ).
[PDF] رابطه تنیدگی ادراک شده، حمایت اجتماعی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی با …
journals.police.ir/…/e493971c3f6ad5446b566c85816753b58aa75584.pdf‎Cached
Similarاطالعات توسط پرسشنامه های. استرس ادراک شده )کوهی و همکاران، 1983(، حمایت اجتماعی-
مقیاس خانواده )PSSFAمری. پروسیدانو و کنیت هلر(، مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی )
PANAS-X، واتسون و کالرک(. وآمادگی برای اعتیاد )APS( جمع آوری شد.یافته ها نشان
داد که بین میزان تنیدگی ادراک شده و. عاطفه مثبت با سطح اعتیاد پذیری دانشجویان …
رابطه عاطفه مثبت و منفی توجه متمرکز بر خود و کنترل توجه در پیش …
jpcp.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=216&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarرابطه عاطفه مثبت و منفی، توجه متمرکز بر خود و کنترل توجه در پیش بینی شدت
علائم اضطراب اجتماعی. … University was selected and the participants completed
Social Phobia Inventory (SPIN), Positive and Negative Affect Schedule (PANAS),
Attentional Control Scale (ACS), and Focus of Attention Questionnaire (FAQ).
[PDF] ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻭ :ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺭﺿﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
jem.atu.ac.ir/article_90_a71f0e793e59457f054c3d22271b37cb.pdf‎Cached
Similarﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺭﺿﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ. (. BNSG-S. ؛ ﮔﻨﻴﻪ،. )2003. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺁﻳﺴﻨﻚ. (. EPQ-RS. ؛ ﺁﻳﺴﻨﻚ، ﺁﻳﺴﻨﻚ ﻭ ﺑﺎﺭﺕ،. )1985. ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮﺍﻃﻒ. ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ. (. PANAS … ﻱ.
ﺑﺮﻭﻧﮕﺮﺍﻳﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ. ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﮔﺮﺍﻳﻲ،.
ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ. ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﻭ.
پرسشنامه هاي روانشناسي – محصولات روانشناسی
psychologytools.blogfa.com/category/1/پرسشنامه-هاي-روانشناسي‎Cached
Similarبرچسب‌ها: دانلود پرسشنامه خلق و خو eas. نوشته شده در شنبه بیست و هفتم …. این
پرسشنامه دارای 42 سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل عواطف و زیرمقیاس های
آن (ﺧﺸﻢ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، اﺿﻄﺮاب و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ) است. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 15 ﺳﺎل ….
مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS) (واتسون و همکاران.، 1988) 20 آیتم است که شامل
دو خرده …
پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی panas-20 واتسون، کلارک … – دانشجو یار
daneshjooyar.pishroblog.ir/Post/29‎Cached13 ژوئن 2016 … سلام ، امیدوارم موفقیت و سربلندی در کمین شما باشد. این فایل با عنوان “پرسشنامه
عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون، کلارک تلگن ” برای کمک به شما مخاطب
محترم تهیه گردیده است. پیشنهاد می کنم حتماً برای آگاهی بیشتر بر روی ادامه مطلب
کلیک کنید. پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS20 واتسون، کلارک …
[PDF] ﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ، ﺳﭙﺎﺱ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺭ
www.frooyesh.ir/files/site1/…/kabir1362-A-10-28-8-9de92b7.pdf‎Cached
Similar(PANAS). ، ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺁﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﻭ ﺧـﻮﺵ. ﺑﻴﻨـﻲ. (LOT). ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ. ﻣﺘﻐﻴـﺮ.
ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰﺍﺭﻱ. ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻱ. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﺧﻮﺵ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ. ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ. ،. ﻭ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔـﻪ
ﻣﻨﻔـﻲ. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑ. ﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮﻩ. ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﺍﺩﻩ. ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﺧﻮﺵ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ. 43. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﺳﭙﺎﺱ.
[PDF] ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ( ﻫﺪف ( و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻨ – پژوهش در مدیریت ورزشی …
jrsm.khu.ac.ir/article-1-1758-fa.pdf‎Cached7 مه 2013 … ﻫﺪف از ﺗﻔﺎﺿﻞ رﮐﻮرد ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد. و. رﮐﻮرد. ﺛﺒﺖ. ﺷﺪه او. در. رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از رﻗﺎﺑﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴ. ﻠﻪﺌ. ﻣﺪار ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻣﻨﻔﯽ. و،. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎن. ﻣﺪار ﺑﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ. ،. راﺑﻄـﻪ. ﻣﻌﻨـﯽ. دار. داﺷـ. ﺘﻨ. ﺪ. ﺑﻌـﺪ از رﻗﺎﺑـﺖ. ﻧﯿـﺰ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴ. ﻠﻪﺌ. ﻣﺪار ﺑﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ داﺷﺘ. ﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﮐﻨﺎر.
[PDF] 894 K
jip.azad.ac.ir/article_522548_99d973e930c0f05ff76a32105c58e3eb.pdf‎Cached
Similarعاطفه مثبت و حرمت. خود. ، نقش واسطه. ای در رابطهبین. تاب. آوری. با بهزیستی روان.
شناختی ایفا می. کنند. این یافته. ها بر توسعه ویژگی. تاب. آوری. در ارتقای عاطفه
مثبت و حرمت. خود. در. جهت افزایش بهزیستی روان. شناختی دانش. آموزان تاکید می. کند
. واژه. های کلیدی: بهزیستی روان. شناختی، عواطف مثبت و منفی، حرمت. خود ،. تاب. آوری
.
[PDF] ارزیابی عاطفه و سیستم‌های مغزی – دوفصلنامه روانشناسی معاصر
bjcp.ir/article-1-901-fa.pdf‎Cachedاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﮐﺴﺐ. ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ. -. ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. اﻓﺮاد داراي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ.
ﯽ و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻦ. ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ. دوم ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ.
(. PANAS. ) و ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي ﺑﺎزداري. و ﻓﻌﺎل. ﺳﺎزي ر. ﻓﺘﺎري. (. BIS/BAS. ) ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﯿﭗ. ﻫﺎي ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ،. ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻦ.
نقش باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی در ترس از زایمان زنان …
ijnr.ir/browse.php?a_code=A-10-1-151&slc_lang=fa…1‎Cached
Similarبرای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نگرش به زایمان (CAQ)، باورهای فراشناختی (MCQ-30
) و عاطفه مثبت و منفی (PANAS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم‌‌افزار آماری SPSS v.20 استفاده
شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و عاطفه
مثبت و …
[PDF] از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و رواﺑﻂ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ – زن در فرهنگ و هنر
https://jwica.ut.ac.ir/article_23218_467d2b4a23da3f305f0e3e27ad6b4e8b.pdf‎Cachedﻋﺰت ﻧﻔﺲ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 97. ﻧﻔﺮ از
زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫ. ﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ. ) از ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ. (. واﺗﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران،. ) 1988. و ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾ. ﺖ از زﻧﺪﮔﯽ. اد(. ﯾﻨﺮ
. و ﻫﻤﮑﺎران،. ) 1985. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ. (. ﺑﺎرو،. )

[PDF] اصل مقاله – مجله اصول بهداشت روانی
jfmh.mums.ac.ir/article_7439_a3deb6e62156a393155a8f34acd98b55.pdf‎Cached122. زن ﺑﺎردار ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺑﺎرداري. از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎرداري اﯾﻦ. ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي در
دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ از. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي ﺗﺎب. آوري ﮐﺎﻧﺮ و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن. (. CD-
RISC. ) ، ﻓﺮم. ﮐﻮﺗﺎه رﮔﻪ. ي. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮاﯾﺪز و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ. ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ. (. PANAS. ) اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري.
SPSS.
[PDF] ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢ ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي، ﻧﮕﺮا
jtbcp.riau.ac.ir/article_940_27f9040502cde93125fb759d0b2499a5.pdf‎Cachedﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ. ي. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. و درﻧﻬﺎ. ﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺮﻛﺖ. -. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ آﺳﻴﺐ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ….
ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. 1. (. PANAS. ) و ﺑﺎ در ﻧ. ﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻼك. ﻫﺎي ورودي.
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﺎﻃﻔﻪ. ي. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻ، ﻋﺎﻃﻔﻪ. ي. ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﻋﺎﻃﻔﻪ.
خوش بینی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=خوش+بینی&topic_1…‎Cached
Similarبرای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه معنی تحصیل(MOE)، پرسشنامه مقابله با استرس
بیلینگز و موس (1981)، نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیر زندگی(LOT-R) ومقیاس
…. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)، مقیاس
خوش بینی (Lot-R)، مقیاس بدبینی( PALS)، مقیاس ترس از شکست (PFAT ) و مقیاس
خود …
[PDF] فارسي مقیاس بهزیستي ذهني در بیماران سرطاني ة روایي و اعتبار نسخ
hpj.journals.pnu.ac.ir/pdf_439_32da73f08e9f2c650208341dfa027cd0.html‎Cached
Similarغالمرضا رجبي. هم به روش زندگی توجه دارد. تـدوین ابزارهـای کوتـاه در زمینـه بهزیسـتی
. ذهنی در جامعـه. کنـونی کـه بتوانـد برنامـه. هـای. درمانی کارشناسان و درمان. گران روانی را
ارزیـابی. کند احساس می. شـود. ابزارهـای موجـود در ایـن. زمینه مفهوم پردازی. های
متفـاوتی از بهزیسـتی را. ارائه داده. اند. مقیاس. 21. مـاده. ای عاطفـه مثبـت و. منفی. 1. (
PANAS).
تغییر در اضطراب و عاطفه زنان در درمان ناباروری به روش IVF-ICSI – مجله …
journal.gums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-36-475…fa…‎Cachedاین افراد پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافی، مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و
پرسشنامه اضطراب حالت اسپیل برگر را در سه مرحله (پیش از شروع درمان ناباروری،
هنگام دریافت تخمک و در زمان انتقال جنین) تکمیل کردند. نتایج: میانگین سنی زنان
با ناباروری در این پژوهش 38/32 (08/5±) سالگی بود. مشکل ناباروری در این افراد 84/
37% به …
پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون، کلارک تلگن
filedownload1.avablog.ir/…/پرسشنامه+عاطفه+مثبت+و+منفی+PANAS-20+واتسون،+کلارک+تلگن‎Cached17 سپتامبر 2016 … محقق گرامی . شما برای دانلود فایل پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون،
کلارک تلگن به این صفحه هدایت شده اید . برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات
کامل و فهرست مطالب پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS-20 واتسون، کلارک تلگن
به ادامه مطلب رجوع کنید . ادامه مطلب …
رابطه آلکسی‌تیمیا عاطفه مثبت و عاطفه منفی با نشانگان اختلال …
umj.umsu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-582-385&slc…‎Cachedطرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای گرد آوری داده‌ها از پرسشنامه
نشانگان اختلال‌های روانی (SCL_90) خرده مقیاس وسواسی-اجباری، پرسشنامه
آلکسی‌تیمیا FTAS-20)) و مقیاس عاطفه مثبت و منفیPANAS-X)) استفاده شد. برای
تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها:
نتایج پژوهش نشان …
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان – پرسشنامه های موجود
psy.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=21&pageid=7233‎Similarعاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS. واتسون. 150. فرسودگی شغلی مازالاخMBI. مازلاخ.
151. فشار روانی. موسوی. 152. اضطراب سخنرانی. مجدیان. 153. محیط کلاس و مدرسه.
مجدیان. 154. کنترل خشم. رضاخانی. 155. ادراک لیاقت. هارتر. 156. توانمندسازی اعضای
مدرسه (SPES). شورت. 157. شاخص تنیدگیوالدینی. آبیدین. 158. کارآمد پنداری
شخصی.
[PDF] هاي روانسنجي و : بررسي ويژگي فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_518167_55927a78d767faeb858afb64d57867a4.pdf‎Cached
Similar88. ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ. 109. دانشجويان دانشگاههاي تهران هنجار و روايي و پايايي قابل
قبولي براي آن. گزارش شده است. -5. مقياس عاطفه مثبت و. م. نفي. (PANAS). : ي. ك
پرسشنامه خودسنجي. 20. سؤالي. است. ،. آيتمها روي يك مقياس. 5. درجه. اي از نوع ليكرت
از. 1. تا. 5. درجه. بندي. مي. شود، روايي و پايايي اين ابزار در. تحقيقي كه توسط دژكام و
همكاران.
[PDF] The Relationship between Positive and Negative Affect and …
hcjournal.arums.ac.ir/article-1-587-fa.pdf‎Cachedاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮا. ي. ﮔﺮدآور. ي. داده ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻣﻘ. ﯿﺎس ﺗﻌﻠـﻞ. ورزي رﻓﺘـﺎري (. GPS. ،). ﻣﻘ.
ﯿـﺎس. ارز. ﯾـﺎﺑﯽ. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و. ﻣﻨﻔ. ﯽ (. PANAS. ) و ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (. MCQ-30. ) …
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠـﻞ. ورزي رﻓﺘـﺎري. ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ. ﻣﻨﻔـﯽ. و ﻣﻌﻨـﯽ. داري ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺖ (. 22. 0
/. =- r. ). ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد. ﮐﻪ. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨـﺪه. ﻣﻌﻨﯽ. دار. ﺗﻌﻠﻞ.
پایایی و روایی مقیاس نظام‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS) در …
psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4132_684.html‎Cachedبرای تعیین روایی مقیاس BIS/BAS از روش روایی همزمان از طریق محاسبه ضرایب
همبستگی نمرات مقیاس BIS/BAS با پرسشنامههای شخصیت آیزنک فرم کوتاه
تجدیدنظر شده (EPQ-RS)، مقیاس صفت اضطرابی پرسشنامه حالت صفت اضطراب (
STAI-T)، مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
استفاده شد.
برچسب دانلود پرسشنامه های روانشناسی – دکتر عینی پور
www.einipour.ir/tag/دانلود-پرسشنامه-های-روانشناسی‎Cached
Similarپرسشنامه عاطفه مثبت و منفیPANAS. پرسشنامه فشارزاهای روانی دانشجویان APN-
SSI. پرسشنامه سنجش خود راهبری یادگیری دانش آموزان فیشر. پرسشنامه تحریف
واقعیت ARDI. پرسشنامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن (نویدیان). پرسشنامه
درجه بندی اختلال سلوک در کودکان(5مولفه). پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانانSASA
.
[PDF] ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ
applications.emro.who.int/…/Iran_J_Psychiatry_Clin_Psychol_2012_18_2_157_166.pdf‎Cachedآﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮش ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ،. 96. آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪ، ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾـﻪرﺿـﺎﯾﺖﺑـﻪﺷـﺮﮐﺖدر ﭘـﮋوﻫﺶ،. 62. آزﻣـﻮدﻧ ﯽِ. ﺑﺎﻗﯽ. ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ و ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻪاﻟﮕـﻮياﻣـﻮﻧﺲ،ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦوﮐﻼﻣـﯽ( ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه. -. ﻋﻤﻠـﯽو ﯾـﮏﮔـﺮوه. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧ )ﮐﻨﺘﺮل. ﺪ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ. را در ﭘﺎﮐﺖ. داده.ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮددرﯾﺎﻓﺖﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺎﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒـﺖو
ﻣﻨﻔـﯽ. (. PANAS. ، ﭘﺮﺳﺶ).
لیست همه ی پرسشنامه های استانداردrava20.ir | rava20.ir
rava20.ir/پرسشنامه-استاندارد/‎Similarنحوه سفارش و خرید: محققین محترم زیر هر محصول کلیدی وجود دارد که قیمت آن محصول
نوشته شده بعد از پرداخت خودلینک دانلود باز می شود و به صورت مستقیم می توانید
فایل را دانلود …… Q65-2مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)(۲۰ سوال – ۳
صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- ۲۰۰۰ تومان).
پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی – مشاوره و روان درمانی خانواده
fcp.uok.ac.ir/article_9782.html‎Cachedروش: نمونه ای از 401 (148 زن، 253 مرد) کارمند متاهل انتخاب شدند و مقیاس های پرسشنامه
الگوهای ارتباطی (کریستینسن و سولاوی، 1984)، پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری،
1992)، مقیاس زوجی انریچ (فورز و السون، 1998)، عاطفه مثبت-منفی (واتسون و همکاران
، 1988)، سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، عزت نفس (آیزنک، 1976) و …
[PDF] پاورپوینت تغییر عادت منفی به مثبت | NCBA
ncba.ir/saveAsPDF=58826
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
. ﺳﺎزی، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 31 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ … داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ SPANE))، در
ﻗﺎﻟﺐ word و در 2 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻫﻨﻤﺎی. ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری، رواﯾﯽ. … ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ (
PANAS) اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﺳﺎل 1988 ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺴﻮن و ﺗﻠﮕﻦ، ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دو. ﺑﻌﺪ »ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ« و »
ﻋﺎﻃﻔﻪ …
آزمون های روان‌شناختی به زبان فارسی – مؤسسه آزمون‌یار پویا
www.azmonyar.com/Pro001.aspx‎Cached
Similar1082, پرسشنامه اختلال‌های مرتبط ‌با اضطراب ‌در كودكان, 80, 11- 8, خارجی. 1085,
مقیاس افسردگی نوجوانان …. 1507, مقیاس نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال
عقل (سال 2016), 17, بزرگسالان, خارجی. 1513, مقیاس اضطراب سخنرانی …. 1309,
مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS), 20, بزرگسالان, ایرانی. 1310, مقیاس عزت نفس
پپ …
اثربخشی برنامه روان‌درمانی مثبت نگر بر افزایش بهزیستی روان …
www.empoweringchildrenj.com/article/7‎Cachedاثربخشی برنامه روان‌درمانی مثبت نگر بر افزایش بهزیستی روان شناختی، عواطف
مثبت و کاهش عواطف منفی مادران دارای کودک با اختلال اتیسم … روان و افزایش منابع و
کاهش مشکلات روان‌شناختی مادران دارای کودک اتیستیک استفاده نمود. روان‌درمانی
مثبت‌نگر، مادران کودک اتیسم، بهزیستی روان‌شناختی، عاطفه مثبت و منفی. دانلود
مقاله …
دانلود پرسشنامه علوم انسانی ، فنی مهندسی و هنر – بانک مقالات انگلیسی …
www.sahandpaper.com/…/دانلود-پرسشنامه-علوم-انسانی-فنی-مهندسی-و-هنر‎Cachedمقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین. STLS پرسشنامه مقیاس مثلث
عشق پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی پرسشنامه مقیاس کنار آمدن با خود (BADS)
مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران نسخه کوتاه (PANAS)
مقیاس عاطفه مثبت و منفی مقیاس سنجش کانرز فرم والدین مقیاس سنجش کانرز فرم
معلم
[PDF] مقايسه اثربخشی گروه‌درمانی فراتشخيصی و گروه‌درمانی … – Core
https://core.ac.uk/download/pdf/33096081.pdf‎Cached
Similarﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪهاﺛﺮﺑﺨﺸﯽﺑﯿﺸﺘﺮﮔﺮوه. ( درﻣﺎﻧﯽﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺑﺮﺑﻬﺒﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠـﺪد. 01/0= p. واﻓـﺰاﯾﺶ). ( ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻣﺜﺒﺖ. 001/0= p .ﺑﻮد ). ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : اﺛﺮﺑﺨﺸﯽﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﯽﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺑﺮﺑﻬﺒﻮدﻋﺎﻃﻔـﻪ
ﻣﺜﺒـﺖوﺗﻨﻈـﯿﻢﻫﯿﺠـﺎﻧﯽﺑـﯿﺶازﮔـﺮوه. درﻣـﺎﻧ. ﯽ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪواژه. : ﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽ. ؛. ﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ؛. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ؛. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ. ؛. ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻣﻨﻔﯽ. [. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:.
دانلود رایگان پرسشنامه – مدیران آموزشی Educational Administrators
edu-administrators.persianblog.ir/page/1‎Cached
Similarدوم؛ پرسشنامه هایی که به علت به همراه داشتن مولفه ها، تفسیر، پایایی و روایی هزینه
داشته و در این صفحه (البته قابل توجه است که اکثر پرسشنامه های این صفحه از طریق
منوی جستجو که در صفحه هوم پیج یا اصلی این وبسایت تعبیه شده است، قابل
دسترسی و دانلود مستقیم است) دانلود نمی شوند. بنابراین؛ برای دسترسی به
پرسشنامه هایی …
[PDF] تبیین نشخوار فکری در افراد مبتلا به وسواس فکری … – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-PSCONF05_179=تبیین-نشخوار-فکری-در-افراد-مبتلا-به-وسواس-فکری-عملی-براساس-انعطاف-پذی…‎Cachedﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ : ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯼ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻫﺎﯼ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ.
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺨﻮﺍﺭ ﻓﮑﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻓﮑﺮﯾ-ﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮﯼ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ
ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﻣﻨﻔﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺭﻭﺵ : ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ – ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ﺑﻮﺩ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۶۴ ﻧﻔﺮ ۴۸
ﺯﻥ …
پرسشنامه – thesisshop … ….. … فروشگاه پایان نامه
thesisshop.mihanblog.com/post/category/7‎Cached2 فوریه 2016 … پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی PANAS20 واتسون، کلارک تلگن در 3 صفحه ورد قابل
ویرایش با فرمت doc. زیرمقیاس عاطفه مثبت و منفی. به منظور بررسی بُعد عاطفی
بهزیستی، براساس برنامه عاطفی مثبت و منفی (واتسون، کلارک تلگن[1]، ) از
صفت‌های خُلقی بیست‌تایی استفاده می شود. سؤالات PANAS هیجانات و …
[PDF] فهرست تست های موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و …
sbu.ac.ir/…/لیست%20مجموعه%20آزمون%20های%20مداد%20کاغذی%20موجود%20در…‎Cached
Similarدانشکده. علوم. تربیتی. و. روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. ) پاییز. 3131. (. 21. 3/
132. مقیاس عاطفه مثبت و منفی. PANAS. فارسی. 3/133. پرسشنامه حساسیت
اضطرابی. فارسی. 3/134. پرسشنامه باورهای جنسیتی. فارسی. 3/135. مقیاس چند
بعدی حس شوخ طبعی ). MSHS. (. فارسی. 3/136. پرسشنامه سبک های تفکر
استرنبرگ. -. واگنر.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰي در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮوﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ
journal.skums.ac.ir/article-1-387-en.pdf‎Cached
Similar2 جولای 2010 … ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. (. PANAS. ) و ﻓﺮم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. (. RDAS. ) ﺑـﻮد . ﻧﺨـﺴﺖ از.
ﻃﺮﻳـﻖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺋﻴﺪي. (. CFA. ) رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ….. ي
ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ. 82/0. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . )25 (. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ
دروﻧـﻲ. (. آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ. ) 86/0. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ. ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. )PANAS(.
[PDF] بررسی سالمت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت … – طب نظامی
www.militarymedj.ir/files/site1/…/azad-A-10-303-11-4c5fafe.pdf‎Cached0/85 و اعتبار و باز آزمایی آن با فاصله 6 هفته برابر 0/84 محاسبه گردیده. است ]22[.
همچنین در خصوص روایی همگرای مقیاس رضایت از زندگی. با مقیاس عاطفه مثبت و
منفی ضریب 0/27 گزارش شده است ]23[. پرسشنامه فرسودگي شغلي: پرسشنامه
فرسودگي شغلي مسلش یکی از. رایج ترین ابزار اندازه گیري فرسودگي شغلي
میباشد، از 22 …
[PDF] ﺮان و ﻣﺮدم ﻋﺎدي راﺑﻄﻪ ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﺜﺎ – مجله طب جانباز
ijwph.ir/files/site1/user…/manaletemadi-A-10-567-2-ae8f021.pdf‎Cachedدر اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ. 20. ﺗﺎ. 100. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮ از. 50. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ
ﻳﺎ. « ﺧﻼء وﺟﻮدي. » و ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 50. ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ . ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ. 93/0. ﺑﻪ دﺳﺖ. آﻣﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رو. اﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات آن ﺑﺎ
ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ از. زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. (PANAS-. XVII(. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عوامل و هنجاریابی پرسشنامه هدف در …
www.noormags.ir/…/بررسی-اعتبار،-روایی،-تحلیل-عوامل-و-هنجاریابی-پرسشنامه-هدف-در-زندگی-کرامباف-و-ماهولیک‎Similarمونا چراغی,حمید رضا عریضی,حجت الله فراهانی ; مجله: روانشناسی ; زمستان 1387 –
شماره 48 ;
آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و …
psychac.scu.ac.ir/article_12308_0.html‎Cachedابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه تنیدگی تحصیلی (ASQ)، مقیاس چند
بُعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی (
ASEBQ)، برنامه‌ی عاطفه‌ی مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)
است. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت.
دانلود و خرید پرسشنامه و منابع روانشناسی
sorousheh.persianblog.ir/‎Cached
Similar29 ا کتبر 2016 … دانلود پرسشنامه مقیاس مثلث عشق STLS. دانلود پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی.
دانلود پرسشنامه مقیاس کنار آمدن با خود. دانلود مقیاس فعال سازی رفتاری برای
افسردگی کانتر و همکاران (BADS). دانلود مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه
کوتاه. دانلود مقیاس سنجش کانرز فرم والدین. دانلود مقیاس سنجش کانرز فرم …
بانک فایل کارگاههای روانشناسی و پرسشنامه ها – روانشناس شو(عرضه …
nokhbegan.sellfile.ir/list-3.html‎Cachedمقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS). مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (
PANAS) مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی،شامل 20 گویه است.این ابزار، پاسخنامه،
روش نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی نیز دارد. … توضیحات بیشتر – دانلود
3,000 تومان …
مجله پژوهش و سلامت ، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5422&Number=302‎Cached
Similar18 جولای 2013 … پيش بيني رشد پس از آسيب بر اساس متغيرهاي معنويت، حمايت اجتماعي و عاطفه
مثبت در گروه هاي مختلف سني مبتلا به سرطان سينه زهرا نيك منش ، محمد علي امام هادي ،
نسرين مير عبدالهي صص 355-362 چکيده مشاهده متن [PDF 182KB]. بيمار ي سرطان
عامل استرس زاي مهمي مي باشد كه با عواقب رواني– اجتماعي و كيفيت زندگي …
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮدﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻲ
zjrms.ir/files/site1/azimi.pdf‎Cached
Similarاﺑﺰارﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از آزﻣﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ. دﻫ. ﻲ. ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﺧﻮدﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻲ. ، آزﻣﻮن. SECPT. ﺟﻬﺖ.
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﻟﻘﺎي اﺳﺘﺮس،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. PANAS. و ﭘﺮﺳ. ﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. (. GHQ-28 .) داد
…. ﻫﺎ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ دورﺑﻴﻦ. ﻛﻨﺘﺮل. ﻲﻣ. ﺷﻮد . اﻳﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻮرﺗﻴﺰول و
ﻓﻌﺎﻟﻴ. ﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر. ﻲﻣ. ﺷﻮد. 8. -3. ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. (. PANAS. ): ﻳﻚ. اﺑﺰار. 20. ﻣﺎده.
پرسشنامه رایگان مقیاس عواطف مثبت و منفی (پس از القای هیجانی …
questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-مقیاس-عواطف-مثبت-و-منف/‎Cached
Similar25 ژانويه 2016 … موضوع : پرسشنامه کتابداری,دانلود پرسشنامه رایگان … اسنادی، پرسشنامهی پس از
جستجو، پرسشنامه موفقیت / شکست در بازیابی اطلاعات، فایلهای ثبت رخداد (تحلیل
گزارش داد و گرفت)، مقیاس عواطف مثبت و منفی (PANAS)، پایگاه تصاویر عاطفی
ژنو (GAPED) و تصاویر ضبط شده از چهره کاربران، صورت گرفت.
[PDF] تبیین سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه – دوفصلنامه …
ijfp.ir/article-1-59-fa.pdf‎Cached
Similarﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد دارد … ي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ
و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد. داﺷﺖ
….. PANAS. ؛ واﺗﺴﻮن، ﮐـﻼ. رك و ﺗﻠﮕـﻦ،. 1988. ) در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ و ﻣـﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري. ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾـﺴﺘﯽ. رواﻧــﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. 65. 0/. ، ﺑــﺎ ﻋﺎﻃﻔــﻪ ﻣﺜﺒــﺖ.
نقش عاطفه مثبت و منفی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی استرس و …
exceptionaleducation.ir/browse.php?a_id=702&sid=1&slc…‎Cached
Similarابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه تنظیم هیجانی، مقیاس عاطفه مثبت و منفی، پرسش‌نامه
رضایت شغلی بری فیلد و روث و پرسش‌نامه استرس شغلی بود. برای تحلیل داده‌های به
دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها:
نتایج نشان داد مولفه ارزیابی مجدد تنظیم هیجانی با استرس شغلی (22/0-r=) و رضایت

دانلود پرسشنامه استرس مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های …
https://www.amozgaran.org/پرسشنامه/دانلود-پرسشنامه-استرس-مقیاس-هولمز-و-راهه-برای-ارزیابی-دگرگونی-های-زندگی‎Cachedدانلود پرسشنامه استرس مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی.
مشخصات « پرسشنامه استرس مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی ».
روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 41 سوالی. نوع فایل: pdf کد
POH20 …
دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان – آموزگاران
https://www.amozgaran.org/پرسشنامه/دانلود-پرسشنامه-علل-انحراف-جنسی-فرزندان‎Cachedمشخصات « پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها:
دارد تعداد سوال: 20 سوالی نوع فایل: word کد G20029 این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد.
دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI) – آموزگاران
https://www.amozgaran.org/پرسشنامه/دانلود-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ-اﻓﺴﺮدﮔﯽ-ﮐﻮدﮐﺎن-ﻣﺎرﯾﺎ-ﮐﻮاس-cdi‎Cachedمشخصات « ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI) » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها:
دارد تعداد سوال: 27 سوالی نوع فایل: word کد B20018 CDIیک ابزار خود گزارشی 27
آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه های … CDI شامل 5 خرده مقیاس می باشد که عبارتند از
: خلق منفی،مشکلات بین فردی،احساس بیهودگی ، فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین
.
دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا NEO – آموزگاران
https://www.amozgaran.org/پرسشنامه/دانلود-پرسشنامه-ویژگی-های-شخصیتی-مک-کری-و-کاستا-neo‎Cachedمشخصات « پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا NEO » روایی و پایایی:
دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 60 سوالی نوع فایل: word کد 10098 پرسشنامه NEO
يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه
تحليل عاملي است .
دانلود پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 – آموزگاران
https://www.amozgaran.org/پرسشنامه/دانلود-پرسشنامه-اهمال-کاری-تاکمن-1991‎Cachedمشخصات « پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 16 سوالی نوع فایل: pdf کد POC06.
لیست پرسشنامه های روانشناسی – فروشگاه چولگی
https://choolegi.com/لیست-پرسشنامه-های-روانشناسی/‎Cachedپرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ). پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران
بشارت (TMPS). پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI). پرسشنامه نگرانی های مرتبط با
بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (CADQ). پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ
فرم کوتاه (FMI). مقیاس تکانش گری بارت (۱۱- BIS). مقیاس عاطفه مثبت – منفی (
PANAS).
شبکه عصبی مصنوعی – مقاله
iranfile.rayta.ir/شبکه-عصبی-مصنوعی_8120.html‎Cachedمقاله فارسی · مقالات انگلیسی با ترجمه · پروپوزال · پروژه و کارآموزی · پاورپوینت ·
پرسشنامه · فیلم و آموزش · کتاب و جزوه · مدیریت کلیه رشته ها · مقاله فارسی · مقالات
انگلیسی با ترجمه · پایان نامه · پروپوزال · پروژه و کارآموزی · پاورپوینت · پرسشنامه
· کتاب و جزوه · فیلم و آموزش · دانلود رایگان · برق و الکترونیک · مقاله فارسی · مقالات
در تاريخ 10/ژانویه/2018 بدون دیدگاه برچسب ها : ،،،،،،

نوشته شده توسط pishine

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار